LEXUESHME LISTEN E MADHUR

WWW.FIDULINK.COM > LEXUESHME LISTEN E MADHUR

READY I BËRË - DOR DZIMI 24 H

Zgjedhja për të pasur kompaninë tuaj në të njëjtën ditë të porosisë ... Formula jonë e gatshme për përdorim e kompanisë u ofron klientëve tanë sigurinë e shërbimit të shpejtë.

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

SIGURIMET ZIM LTD

RM3634

SIGURIMI

100.00 BTC

01-10-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

BANKA ARTHUS LTD

RM3635

BANKA E OPERACIONIT

100.00 BTC

01-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

BANKA MONTFERRY LTD

RM3636

BANKA E OPERACIONIT

100.00 BTC

02-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

SIGURIMET KIMAS LTD

RM3637

SIGURIMI

100.00 BTC

05-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

FENIX BANKA LTD

RM3638

BANKA E OPERACIONIT

100.00 BTC

06-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

SIGURIMET NEC LTD

RM3639

SIGURIMI

100.00 BTC

06-10-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

BANKA PRINCESS LTD

RM3640

BANKA E OPERACIONIT

100.00 BTC

06-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

NET BANKA LTD

RM3641

BANKA E OPERACIONIT

100.00 BTC

09-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë 

SIGURIMET LUNA LTD

RM3642

SIGURIMI

100.00 BTC

15-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

BANKA TOOLAS LTD

RM3643

BANKA E OPERACIONIT

100.00 BTC

20-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

KAZINO AFRIKE LTD

RM3644

KAZINO

15.00 BTC

06-10-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

KAZINO PRINCE LTD

RM3645

KAZINO

15.00 BTC

06-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

Kasino EXOTIK LTD

RM3646

KAZINO

15.00 BTC

09-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

NJE POKER LTD

RM3647

KAZINO

15.00 BTC

15-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

NJNE KASINO LTD

RM3648

KAZINO

15.00 BTC

20-09-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

NOAK LTD

RM3649

Trading

5.00 BTC

03-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

OUKO LTD

RM3650

SH SERVRBIMET E PAGESAVE

4.00 BTC

20-10-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

AFRIPAY LTD

RM3651

SH SERVRBIMET E PAGESAVE

4.00 BTC

20-10-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

NJE Broker LTD

RM3652

bROKER

1.00 BTC

05-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

NJNE TREGTI LTD

RM3653

Trading

5.00 BTC

06-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

NAYK LTD

RM3654

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

16-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

SOLIVAR LTD

RM3655

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

KONSULTONI NJNE LTD

RM3656

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

DYQANI DYQANI LTD

RM3657

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

BOX WEED LTD

RM3658

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

PAVOS LTD

RM3659

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

GALLO LTD

RM3660

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

COHEN NJNE LTD

RM3661

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

JAMES HOLDING LTD

RM3662

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

AFRIKA RECALL LTD

RM3663

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

20-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

EMRI I KOMPANIS

REFERENCAT

KODI I AKTIVITETIT

KAPITALI

DATA E KRIJIMIT

JURIDIKSIONI

TVSh I TATIMIT

BLERJE

Holding LTD LTD

RM3664

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

21-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

FINANCA E LART LTD

RM3665

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

21-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

NJNE HOLDING LTD

RM3666

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

21-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

HOLDING LTD

RM3667

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

22-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë

HOLDING LTD TYPHON LTD

RM3668

ND DERKOMBTAR

1.00 BTC

22-11-2019

SHKK

0% - 0%

Blerja e ngushtë


 

 • Monaco : +33 (0) 9 70 44 40 47
 • Angli : +44 (0) 20 32 89 59 99
 • Estoni : + 372 602 7197
 • SHBA : + 1 302 803 5842
 • Meksika: +52 55 8526 1059
 • Irlandë: +353 1 437 8587
 • Singapori: + 65 3159 3490
 • Hong Kong: + 852 8199 0890
 • Kanada: +1 514 612 84 89
 • Brazili: +55 61 4042 1508
 • Belgjikë: +32 460 21 63 26
 • Greqia: +30 21 1198 92 00
 • Lituania: + 370 661 02542
 • Luksemburgu: +352 28 80 49 96

 

Dërgoni një Email
rrëshqitës i ngushtë