WWW.FIDULINK.COM > Verifikimi i dokumentit dhe identitetit

Kontrolli i identitetit

CERTIFIKIMI I DOKUMENTEVE
  
Dërgoni dokumentet e mia

Pasaporta (e vlefshme)Letërnjoftimi (i vlefshëm)
Prova e adresës - 3 muaj (Fatura e ujit, gazit, energjisë elektrike)
Verifikimi (videokonferenca)Si pjesë e procesit tonë për të verifikuar identitetin e klientëve dhe agjentëve partnerë, një kërkesë për verifikimin e dokumentit përmes videokonferencës mund të jetë e detyrueshme në rastin e shërbimit në internet.

 


 

 

Share Kjo